Programowanie
guest@fullstackdev.pw:~$ cat ./read.me ↵Ja programuję dla front- i back-endu stron internetowych. W ten rozdział trafiają artykuły o moję umiejętności w danej dziedzinie.

Mapa drogowa fullstackdev.pw

var roadMap = new Promise((resolve, reject) => { resolve() });
roadMap().then(() => {
    console.log('I promised you :)');
}).catch(() => {
    console.error('Unlikely scenario');
})
12